Kleuterhuis

Peuters

De peutertjes zijn welkom bij ons van 2,5 jaar. Ze zijn nog één met de omgeving en krijgen hun tijd om te groeien in het sociale. Belangrijkste doel voor de peuters is dat ze zich goed en veilig voelen en zo tot ontwikkeling komen. Huishoudelijke activiteiten staan centraal. In de namiddag worden de bedjes klaargezet in de klas. Slaap en rust zijn essentieel voor een gezonde groei en ontwikkeling.

Kleuterhuis Sterrendaalders
Sterrendaalders kleuterhuis kleuters

Kleuters

In een klas zitten kleuters van 3,5 tot 6 jaar bij elkaar. Ze blijven gedurende hun kleutertijd bij dezelfde juf. Zo ervaren ze hoe het voelt de jongste, de middelste of de oudste van de groep te zijn. De spelvoorwaarden zijn voor een 4-jarige echter anders dan voor een 5 of 6-jarige. De activiteiten zijn daarom zo opgebouwd dat de kinderen zich volgens hun eigen ritme kunnen ontwikkelen. De oudste kleuters richten zich daarbij steeds meer op de overgang naar de eerste klas door het doen van kleine opdrachten.
Hun voornaamste bezigheid is spel. Hierdoor wordt de fantasie en de creativiteit aangesproken. Spelen is leren. Door het spel- en materiaalaanbod wordt zowel de fantasie als de zintuigen gestimuleerd.
Motorisch kan het kind zich uitleven in het spel, het bouwen, loop-en kringspelen , de vele bewegingsactiviteiten maar ook in onze ruime groene omgeving waar veel te ontdekken valt.
Tijdens de knutselactiviteiten en het rijke aanbod aan vingerspelletjes richten we onze aandacht meer op de fijne motoriek.
Een kleuter leert vanuit de nabootsing . Een geschikte nabootsingsomgeving is daarom uiterst belangrijk.
In de kleuterleeftijd kan er niets mooier zijn dan dat jonge kinderen hun ontwikkelingsstappen stuk voor stuk volledig kunnen zetten en gezond doorleven.

Praktisch

  • Vanaf 8u15 kunnen ouders hun peuter of kleuter naar de klas brengen. Schoenen worden in de gang geruild voor pantoffels.
  • Om 8u30 stipt begint juf met haar peuters/kleuters aan de start van de klasdag. Alle kinderen hebben laarzen op school, zodat ook bij natter weer de voetjes droog blijven.
  • Het 10 uurtje, daar zorgt juf voor. Eten doen we in de klas, samen aan de grote tafel. Elke kleuter brengt dagelijks een stuk fruit mee naar school. Eén keer per week zorgt er een ouder voor verse soep en één keer bakken we zelf brood.
  • Na het middageten slapen de peuters in hun klasje. De school heeft voor elk kind een bedje. Een knuffel en dekentje van thuis maken het slapen eens zo aangenaam.

Zorg

De opbouw van een kleuterklas is zorgvuldig gebaseerd op gezondmakend onderwijs.
De zorg wordt op onze school gecentraliseerd binnen het zorgteam, bestaande uit directie en zorgcoördinator. Zorg in de klas is in eerste instantie vooral in handen van de juffen. Zij volgen het kind nauwgezet verder in zijn ontwikkeling op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Daarbij maken zij gebruik van het kleutervolgsysteem. De ontwikkeling wordt met de ouders doorgesproken.
De zorgleerkracht ondersteunt hen hierbij en zorgt voor het nodige overleg met alle betrokkenen, juf, leerkracht, ouders, CLB en andere externe hulpverleners. Verder zorgt de zorgleerkracht voor individuele zorg indien nodig.
Sterrendaalders zorgklas