Rudolf Steiner

Steineronderwijs

In 1919 werd de eerste Steinerschool gesticht. Rudolf Steiner tekende een nieuw soort onderricht uit voor arbeiderskinderen. Hij wilde onderwijs organiseren dat méér deed dan jonge hersenen volproppen met regels, feiten en voorgekauwde kennis.
Steiner wilde een onderricht dat vertrok vanuit de eigenheid van elk kind. Maar ook een onderwijs met een maatschappelijk vernieuwende impuls. Eén dat ervan uit gaat dat elk kind met zijn unieke persoon iets kan toevoegen aan de wereld. Steiner wilde een school die kinderen leert om zélf te denken.

Rudolf Steiner