2de Advent – Adventsviering
00:00 - 11/12/2023

2de komst

De bomen en struiken zijn bijna allemaal kaal. De donkerste tijd van het jaar is aangebroken. Advent omvat de vier zondagen voor Kerst. Het is een tijd van inkeer. In de lagere klassen wordt de eerste maandag van de advent een grote, groene spiraal met dennengroen gelegd: de adventstuin. Om de beurt wandelen de kinderen deze spiraal naar binnen. In het midden ontsteken ze een kaarsje aan het grote licht. Daarna wandelen ze de spiraal terug naar buiten. Ieder kaarsje krijgt dan een plaats langs de weg van dennengroen. Samen vormen de kaarsjes 'een spiraal van licht'.In de hogere klassen wordt het beeld van het 'lopen van de spiraal' gezien als een meditatie, een bezinning. Het wijst ons de weg naar verinnerlijking. Aan het begin van de advent gaat ieder zijn eigen ontwikkelingsweg of inwijdingsweg.